Maasland

Persoonlijke financiële planning

Financiële planning kan in het verlengde van die advisering liggen. Bij persoonlijke financiële planning wordt er een berekening gemaakt van uw inkomsten en uitgaven en van uw vermogensontwikkeling over een langere periode alsmede de geplande schenking en vererving van uw vermogen. Daarbij wordt rekening gehouden met fiscale voorschriften, beleggingsdoelen, pensioenen en levensverzekeringen, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

U zult door het opstellen van zo´n plan inzicht krijgen in de financiële en juridische keuzes die u soms in het leven moet maken. Want het kan voorkomen dat een keuze die fiscaal voordelig is, niet beantwoordt aan uw wensen. Of dat een keuze die wel in overeenstemming is met uw persoonlijke voorkeuren, financieel, fiscaal of juridisch minder voordelig uitpakt.

Met behulp van persoonlijke financiële planning proberen wij te bereiken dat u die keuzemogelijkheden overziet en dat u vanuit uw optiek de juiste keuze maakt.