Maasland

Branchespecialisatie

Door onze specialisatie op het terrein van bedrijfsopvolging en ondernemingstestamenten hebben wij al met veel verschillende bedrijfstakken kennis gemaakt. Onze bijzondere interesse heeft de (para) medische sector en het vrij beroep. Steeds meer bedienen wij ook klanten in de sectoren detail- en groothandel, lichte industrie, installatietechniek en non-profit. Door onze samenwerking met collega accountants en adviseurs zijn wij in staat om branchegerichte problemen te signaleren en daar samen oplossingen voor te bedenken.