Maasland

Nalatenschap- en echtscheidingsplanning

Ook ondernemers kopen samen een huis, trouwen of scheiden en sterven. De hierbij behorende adviesspecialisatie van nalatenschap- en echtscheidingsplanning is heel sterk juridisch gericht. De ervaring wijst uit dat het slechts weinig adviseurs gegeven is om de cijfermatige kennis over de ondernemer te koppelen aan kennis over deze juridische onderwerpen. Ons kantoor is daarin door interesse, ervaring en scholing gespecialiseerd. Wij hebben ondernemersvriendelijke oplossingen voor scheidingen, schenkingsprogramma’s en testamenten ontwikkeld.

Artikel WOZ waarde in verband met erven en schenken

Artikel eigen bijdrage AWBZ en eigen woning

Artikel bedrijfsopvolging en soort huwelijk

Rekenprogramma bedrijfsopvolging en soort huwelijk